Začetni (AKCIJA)

29 / Mesec
 • Redna cena: 49€
 • 1 Modul
 • 2 Organizaciji
 • 1 uporabnik
 • Neomejeno* Vrstic knjižb

Osnovni (AKCIJA)

59/ Mesec
 • Redna cena: 99€
 • 2 Modula
 • 5 Organizacij
 • 1 uporabnik
 • Neomejeno* Vrstic knjižb

Napredni (AKCIJA)

199/ Mesec
 • Redna cena: 395€
 • VSI moduli
 • 25 organizacij
 • 3 uporabniki
 • Neomejeno* vrstic knjižb

Cene veljajo za letno plačilo

Prikazana cena pomeni preračun mesečnega stroška v primeru letnega plačila. Cena najema in plačila za na mesečni bazi pomeni - Paket ZAČETNI 35€, Paket Osnovni 69€, Paket Napredni 220€.

Dodatne organizacije

Dodatne organizacije nad številom vključenim v posamezen paket se obračunajo po ceni 8,90 EUR / organizacijo, vsaka dodatna zakupljena organizacija doprinese tudi 2.000 dodatnih vrstic knjižb.

Dodatne organizacije

*Število vrstic knjižb je sicer nastavljeno precej visoko, vendar zaradi varnosti in stabilnosti strežnika v resnici ni neomejeno. Pri vseh paketih je omejeno na 2.000 vrstic (transakcij, knjižb, postavk) na organizacijo.

Brezplačni preizkus

Pogoji uporabe - brezplačni preizkus

SPLOŠNI POGOJI za uporabo BREZPLAČNEGA PREIZKUSA

Z izpolnitvijo obrazca se uporabnik naročam preizkusni na dostop do aplikacije DigiAs podjetja ZNAJDI SE informatika d.o.o (v nadaljevanju ponudnik).

Uporabnik je fizična oseba, ki se v aplikaciji DigiAs oziroma v obrazcih na spletni strani ponudnika identificira z imenom, priimkom, nazivom podjetja in elektronskim naslovom.  

Preizkusni dostop je uporabnikom na voljo 14 dni od dneva podelitve dostopa.

Uporabnik se zavezuje aplikacijo uporabljati skladno z navodili in splošnimi pogoji.

Prepovedana je uporaba aplikacije z namenom razkrivanja poslovnih skrivnosti in kraje intelektualne in lastnine. Imetnik vseh materialnih avtorskih pravic aplikacije DigiAs in izvorne kode DigiAs je ponudnik. DigiAs je registrirana blagovna znamka za računalniške aplikacije, katere imetnik je ZNAJDI SE informatika.

Ponudnik lahko v primeru kršenja pravil kadarkoli, brez predhodnega opozorila, uporabniku omeji dostop do uporabe aplikacije.

Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo aplikacije DigiAs in so objavljeni na spletnih straneh www.digi-as.si ter opredeljujejo najmanj:

(a) dostop do interneta

(b) dostop do elektronskega naslova, ki ga je navedel pri registraciji

(c) programsko in strojno opremo za uporabo interneta

(d) dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih funkcij DigiAs

(e) identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo DigiAs.

Po preteku brezplačnega 14 dnevnega dostopa uporabnik brez naročila licence ne more več koristiti aplikacije. Uporaba DigiAs po preteku brezplačnega 14 dnevnega dostopa je plačljiva.

Za uporabo polne (licenčne) različice aplikacije DigiAs uporabnik posebej odda naročilo in po sprejemu in potrditvi tudi s strani ponudnika pomeni pogodbeno razmerje med uporabnikom in ponudnikom.

Licenčnina je določena s cenikom, ki ga sprejme ponudnik.

logo
ZNAJDI SE informatika d.o.o., 
Humekova ulica 19, 8270 Krško, Slovenija

Naj DIGITALNO postane UČINKOVITO

Najdete nas: