Knjiženje PAYPAL transakcij

Knjiženje PAYPAL transakcij

Plačilni promet je v računovodstvu eden od ključnih elementov. Pravilno ugotavljanje stanja finančnih sredstev ima izjemno pomemben vpliv na pravilno izkazovanje sredstev podjetja, seveda pa so transakcije povezane tudi z ustvarjenimi prihodki in nastalimi stroški.
 
 
Paypal plačilni sistem predstavlja pomembno poslovno rešitev, ki je močno prisotna pri poslovnih subjektih. Je ena od bolj razširjenih rešitev t.i. »fintech« ponudnikov. Popularizacija je vsekakor povezana z naraščajočo spletno prodajo, vendar gre tudi za enega najbolj verodostojnih in zanesljivih sistemov. Na trgu obstaja že mnogo let in skoraj je ni spletne platforme, ki ne bi omogočala integracije s paypal.
 
DILEMA:
 
Vendar, ko podjetnik začne uporabljati paypal, se kmalu pojavi dilema, kaj takšno poslovanje sploh prinese s seboj. Kot smo uvodoma povedali, se je pri tem potrebno zavedati, da gre za plačilni sistem, ki pomembno vpliva na ostalo knjigovodstvo. Drugače povedano – paypal ni »kr neki«, ampak ga ja potrebno skrbno obravnavati in tudi pravilno knjižiti poslovanje preko tega sistema.
 
SPOZNAJMO PAYPAL:
Paypal je po svoji vsebini še najbolj podoben dejanskemu transakcijskemu računu. V tem smislu precej bolj, kot nekatere druge spletne platforme za plačilni promet (npr. Stripe). Razlog je, da dejansko omogoča tako prejemanje plačil in hkrati tudi plačevanje (pošiljanje). Ob tem nastajajo tudi določeni stroški (stroški plačilnega prometa). Paypal omogoča tudi, da imate na njihovem računu določeno stanje sredstev – torej, ni nujno, da se sredstva avtomatsko nakazujejo iz paypal računa na TRR.
 

Vse to torej pomeni, da je potrebno paypal transakcije obravnavati praktično povsem enako, kot se obravnava plačilni promet na transakcijskih računih pri bankah.

Transakcije paypal namreč lahko pomenijo poplačilo obveznosti do dobaviteljev, lahko pomenijo plačilo kupcev vašega blaga ali storitev, lahko pomenijo tudi povračila stroškov (če si npr. iz paypal računa podjetnik povrne določene stroške). Kot že omenjeno Paypal prav tako zaračunava določene provizije in druge stroške. To pomeni, da je potrebno le-te tudi upoštevati kot odhodke pri pripravi poslovnega izida. Potem pa je tu še vidik DDV, ki ga bomo posebej obravnavali v kakšnem drugem prispevku.

Po vsem povedano vsekakor treba razumeti, da je dosledna obravnava paypal izjemno pomembna za pravilna knjigovodska stanja različnih računovodskih kategorij.

REŠITEV: Pri obdelavi teh podatkov pa vsekakor lahko pride do napak in težav, če podatke vnašate ročno iz PDF izpisov ali raznih excelovih datotek. Ravno zato je bila razvita rešitev DigiAs, ki močno pohitri delo, vas razbremeni ročnega pretipkavanja in je predvsem – povsem natančna. Tako bodo stanja vedno pravilna. 

 
logo
ZNAJDI SE informatika d.o.o., 
Humekova ulica 19, 8270 Krško, Slovenija

Naj DIGITALNO postane UČINKOVITO

Najdete nas: